Bảo vệ bệnh viện

Bệnh viện là nơi tập trung rất đông người, nhiều thành phần khác nhà và đó cũng là nơi mà bọn móc túi, trộm cắp…nhìn ngó tới. Để ngăn chặn, phòng ngừa nạn móc túi đối với những con người vốn đã không được may mắn, bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc y học hiện đại, đắt tiền, cũng như bảo vệ sự an toàn, an ninh trật tự nơi đây, Chúng tôi cho ra đời dịch vụ bảo vệ bệnh viện nhằm chung tay giảm bớt nỗi lo về nạn cướp giật, móc tui, gánh bớt trách nhiệm của ban lãnh đạo trong việc bảo vệ các trang thiết bị máy móc y học hiện đại cũng như những cơ sở vật chất khác để họ chuyên tâm thực hiện sứ mệnh cao cả của người bác sĩ.