Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 13,67 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản tháng 6/2012 ước đạt 2,5 tỷ USD đưa tổng kim ngạch 6 tháng ước đạt 13,67 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt xấp xỉ 7,7 tỷ USD tăng 9,6%; thuỷ sản ước đạt xấp xỉ 2,9 tỷ USD, tăng 10,6%; lâm sản ước đạt 2,3 tỷ USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước.

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực, như gạo ước xuất khẩu đạt 750 ngàn tấn, thu về 350 triệu USD trong tháng 6/2012. Tính chung, lượng gạo xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2012 đạt 3,7 triệu tấn, với giá trị 1,7 tỷ USD, so cùng kỳ năm trước giảm 8,8% về lượng và 13,5% về giá trị.

Mặt hàng cà phê xuất khẩu 6 tháng 2012 đạt xấp xỉ 1,1 triệu tấn, giá trị 2,3 tỷ USD, tăng 26,5% về lượng và tăng 20,4% về giá trị so cùng kỳ năm trước.

Đối với mặt hàng cao su, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt 412 nghìn tấn, đạt 1,3 triệu USD, tăng 42,5% về lượng nhưng lại giảm 0,3% về giá trị.

Mặt hàng chè xuất khẩu tương ứng là 61 nghìn tấn và 86 triệu USD (so với cùng kỳ năm trước tăng 13,7% về lượng và 9,9% về giá trị), hạt điều đạt 97 nghìn tấn và 666 triệu USD (tăng 41,2% về lượng và 26,6% về giá trị),…

Đối với ngành hàng thuỷ sản, số liệu cho thấy giá trị kim ngạch xuất khẩu tháng 6/2012 đạt 550 triệu USD, nâng tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2012 lên gần 2,9 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm