Tag: doanh nghiệp

Xuất khẩu gạo có đạt kế hoạch?

Theo dự kiến, sản lượng lúa vụ hè thu 2012 sẽ đạt hơn 8,6 triệu tấn và khoảng 2,5 triệu tấn gạo hàng hóa dành cho xuất khẩu. Vụ thu đông năm 2012, dự kiến xuống giống hơn 680.000 ha,

6 tháng, nhập siêu ước khoảng 685 triệu USD

Việt Nam có thể đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 53 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm, trong khi nhập siêu mới bằng hơn 10% cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu của cơ quan thống kê, ước tính

Nhiều doanh nghiệp FDI xin bổ sung chức năng mua bán hàng hóa

Bộ Công Thương vừa có báo cáo cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2012, tình hình đầu tư nước ngoài vào hoạt động mua bán hàng hóa tương đối ổn định và số dự án đầu tư vào hoạt