Tag: hiếp dâm

Nửa đêm gọi cửa nhờ đưa đò rồi cưỡng hiếp vợ chủ đò

Sol đến nhà một người quen kêu cửa nhờ đưa đò qua sông. Sol phát hiện chỉ có chị N.T.T vợ chủ đò ở nhà một mình nên Sol đã giở trò đồi bại với chị T. Theo tin tức