Tag: kinh tế

36 loại rau Việt Nam đã vào thị trường Mỹ

Trong 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu 36 loại rau sang thị trường Hoa Kỳ với tổng kim ngạch đạt 1,1 triệu USD. Bộ Công Thương cho biết, trong số 36 mặt hàng, nấm rơm muối,