Tag: mua bán hàng hóa

Nhiều doanh nghiệp FDI xin bổ sung chức năng mua bán hàng hóa

Bộ Công Thương vừa có báo cáo cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2012, tình hình đầu tư nước ngoài vào hoạt động mua bán hàng hóa tương đối ổn định và số dự án đầu tư vào hoạt